Certificat de nivell bàsic (A2)

El certificat de nivell bàsic de català (A2 segons el codi del marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant té uns coneixements de català suficients per mantenir converses quotidianes de baixa dificultat amb ajuda de l’interlocutor, així com capacitat per escriure textos breus simples. Les proves per obtenir-lo són gestionades per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Si feu clic aquí accedireu a la pàgina on es pot consultar tota la informació sobre la prova (estructura, temari, convocatòries, etc.).

Leia Jiménez i Torres

Leia Jiménez i Torres ha escrit 11 articles

Barcelona, 1995. Estudiant de Filologia Catalana i de Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona. Parlo català, castellà, anglès, francès i alemany. Pronuncio "sintaxi" i "pressió" amb essa sonora.