Certificat de nivell elemental (B1)

El certificat de nivell elemental (B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant pot tenir una conversa en català de poca complexitat amb certa fluïdesa, així com escriure textos breus de baixa dificultat. La prova és gestionada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Si feu clic aquí accedireu a la pàgina en què hi ha disponible tota la informació sobre les proves (estructura, temari, convocatòries, etc.).

Leia Jiménez i Torres

Leia Jiménez i Torres ha escrit 11 articles

Barcelona, 1995. Estudiant de Filologia Catalana i de Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona. Parlo català, castellà, anglès, francès i alemany. Pronuncio "sintaxi" i "pressió" amb essa sonora.