Certificat de nivell superior (C2)

El certificat de nivell superior (C2 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant té un molt alt coneixement de català i pot produir textos orals i escrits de gran complexitat i extensió, amb adequació al registre requerit en cada cas. El certificat és expedit per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Si feu clic aquí accedireu a la pàgina on hi ha tota la informació sobre les proves (estructura, temari, convocatòries, etc.).

Leia Jiménez i Torres

Leia Jiménez i Torres ha escrit 11 articles

Barcelona, 1995. Estudiant de Filologia Catalana i de Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona. Parlo català, castellà, anglès, francès i alemany. Pronuncio "sintaxi" i "pressió" amb essa sonora.