Servei d’Autoformació en Llengua Catalana (UPF)

El Servei d’Autoformació en Llengua Catalana (SALC) és un web creat per la Universitat Pompeu Fabra en què, després de registrar-vos i fer una petita prova de nivell, podreu accedir de forma totalment gratuïta a nombrosos exercicis per practicar diversos aspectes de la llengua catalana d’acord amb el vostre nivell. A més a més, el web enregistra un historial amb tots els resultats dels exercicis perquè pugueu veure quines activitats ja heu fet i veure la vostra progressió.

L’enllaç és el següent: salc.upf.edu

Leia Jiménez i Torres

Leia Jiménez i Torres ha escrit 11 articles

Barcelona, 1995. Estudiant de Filologia Catalana i de Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona. Parlo català, castellà, anglès, francès i alemany. Pronuncio "sintaxi" i "pressió" amb essa sonora.