Nivell intermedi (B2)

El nivell intermedi (B2 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) és un certificat que acredita uns coneixements de català suficients per mantenir una conversa fluïda en un nivell mitjà de complexitat, així com escriure textos de certa dificultat. El certificat és expedit per la Direcció General de Política Lingüística de la…

Certificat de nivell elemental (B1)

El certificat de nivell elemental (B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües) acredita que el parlant pot tenir una conversa en català de poca complexitat amb certa fluïdesa, així com escriure textos breus de baixa dificultat. La prova és gestionada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat…